Menu
Your Cart

Gizlilik Sözleşmesi

Burakitap müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Burakitap bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Burakitap müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Sözleşmesini detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz:

İşbu gizlilik sözleşmesi, internet üzerinde edinilen üye ve ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

Gizlilik sözleşmesi, üyelik sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu gizlilik sözleşmesi için de geçerlidir. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, www.burakitap.com‘u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan gizlilik sözleşmesi hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen üyeler ve/veya ziyaretçiler’in www.burakitap.com‘u kullanmamaları gerekmektedir.

Burakitap, www.burakitap.com‘da sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla üyelere ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri toplamaktadır.

Sitenin belirli kısımlarının üyeler tarafından kullanılması ve ürün sipariş edilebilmesi için ziyaretçilerin www.burakitap.com‘da yer alan üyelik formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, Burakitap’a üye olmak için üyelik formunda kendilerine ilişkin talep edilen kişisel bilgilerini ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Burakitap ile paylaşacaklardır. Söz konusu kişisel bilgilerin sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Burakitap ile paylaşılmaması durumunda üyeler, www.burakitap.com‘da sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.

Kişisel Bilgiler, Burakitap tarafından www.burakitap.com‘da sunulan ve işbu gizlilik politikası’nın ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesinde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler www.tekirkitap.com‘un içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla şirket içinde de kullanılabilir. Üyelerin Burakitap’a vermiş oldukları kişisel bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, üye talepleri ve soruları kapsamında,

Burakitap’ın çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda Burakitap, üye’nin kredi kartı bilgilerinin korunması için gerekli önemleri alacaktır. Burakitap, sipariş ve teslimat konularında üyeler ile irtibata geçmek için kişisel bilgilerini kullanabilir ve üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir.

Burakitap, kişisel bilgileri devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Burakitap, kullanım şart ve koşullarına uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da kişisel bilgileri paylaşabilir.

“Çerezler” www.burakitap.com‘a erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Burakitap, üyelerin sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla “çerezler” kullanmaktadır. Bu sebeple, üyelerin çerezleri kısıtlamaları halinde, www.burakitap.com‘un tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Üye’nin her türlü kişisel bilgisi, www.burakitap.com tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Burakitap, kişisel bilgilerin korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir.

Burakitap, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, www.burakitap.com‘da sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. Burakitap, bu üçüncü kişilere kişisel bilgilerin kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. Burakitap, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyeler, www.burakitap.com‘u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Burakitap, işbu gizlilik sözleşmesi ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren gizlilik sözleşmesi’nin www.burakitap.com‘da yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üyenin değişikliği içeren gizlilik sözleşmesini www.burakitap.com‘a yüklenmesi sonrasında www.burakitap.com‘u kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

Sitede bulunan kişisel bilgiler, Burakitap iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten vs.) dahilinde üyelere bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman info@burakitap.com adresine elektronik posta göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler.

Bu gizlilik politikası sadece Burakitap üyelerden veya ziyaretçilerden topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. Burakitap üçüncü kişilerin www.burakitap.com‘a koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.

Burakitap tarafından toplanan kişisel bilgilerin çoğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu gizlilik politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.

Sitemizden en iyi şekilde yararlanabilmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için ana sayfaya gidebilirsiniz.